Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

NHỮNG LƯU Ý CHÍNH:

1. HSP có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của HSP đồng thời phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.

2. HSP có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn.HSP không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. 

3. HSP luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

4. Mọi Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng sẽ được HSP bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. HSP không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một Bên Thứ Ba nào khác, trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

5. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ HSP liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng. Trong trường hợp Người Sử Dụng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Bên Thứ Ba cung cấp thì những thông tin của Người Sử Dụng sẽ được chia sẻ với Bên Thứ Ba. Người Sử Dụng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ Bên Thứ Ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

0393222964
popup

Số lượng:

Tổng tiền: